Holle og bærekraft

 

For Holle handler ikke økologi bare om sunn mat, det er en livsstil. Derfor har det alltid vært viktig for oss å gjøre virksomheten vår så bærekraftig som mulig. Bærekraft er én av Holles kjerneverdier. Det påvirker måten vi arbeider på både innad i selskapet og hvordan vi samhandler med samfunnet rundt oss.

Holles kvalitetskriterier

  • Det brukes ikke insekstmidler eller kjemisk gjødsling når vi dyrker frem våre råvarer. Vi bruker kun biodynamisk eller økologisk dyrket mat.
  • Ved å etablere et nært forhold til Demeter-sertifiserte bønder er vi sikret en langsiktig forsyning av råvarer av høy kvalitet.
  • Vi tar svært godt vare på råvarene våre, på måten de behandles og tilberedes.
  • Hvert eneste matprodukt vi lager, kontrolleres fortløpende slik at vi kan være sikre på at det oppfyller de strengeste lovfestede, sikkerhetsmessige og ernæringsrelaterte krav.
  • All babymaten vår er garantert fri for genmanipulerte ingredienser. Vi bruker aldri kunstige smakstilsetninger, fargestoffer, sukker eller konserveringsmidler.

Holistisk kvalitet gjennom samspill med naturen

Matvarer med Demeter-merket er dyrket i samsvar med strenge biodynamiske standarder og i harmoni med naturen. Biodynamiske bønder benytter organiske prosesser og teknikker som baseres på naturens syklus og dens holistiske egenskaper. Uansett om det gjelder jord, frø, planter, dyr eller mennesker – hvert element i landbrukssystemet har sin egen unike rolle. Hvert element støtter og styrker de andre, og dette samspillet skaper en gård som er en naturlig og selvforsynt levende organisme. Startpunktet er selvsagt en sunn og levende jord. Biodynamiske bønder bruker kompost, håndlagde urte- og mineralpreparater, i tillegg til naturlig gjødsel for å styrke og berike jordsmonnet. Jordens fruktbarhet og humus er nøkkelelementer i et biodynamisk jordbruk. Plantene som dyrkes i et slikt miljø, stortrives – helt naturlig. De tar opp i seg maksimalt med næring og det nyter barnet ditt godt av.

Merkingen av våre produkter

 

eu_market_logoEU-merket for økologiske varer finner du på alle barneproduktene våre. Det er din garanti for at våre produkter er dyrket og behandlet i henhold til strenge rutiner, slik at vi alltid oppnår ønsket kvalitet. Under den grønne logoen vises et sertifiseringsnummer som indikerer hvor produktet ble produsert, og hvor det ble kontrollert. DE i denne forbindelsen står for eksempel for Tyskland. Under vises det også en merknad om opprinnelsen til de behandlede råvarene, for eksempel „Dyrket i EU“.

 


 

 

demeter_logoDemeter er varemerket for produkter som er produsert fra biodynamisk jordbruk. Det er kun strengt regulerte partnere som kan bruke Demeter-merket. Disse reguleringene utarbeides av Demeter Society, og oppfyllingskriteriene er mye strengere enn standardsertifiseringen for økologisk landbruk. Alle stadier av produksjonen kontrolleres nøye, fra dyrking til behandling, uten at det inngås noen kompromisser. Se biodynamisk.no.